Notice Board :: Details

 • THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCHOOL, SECTOR-12<>B.S.CITY  
  New Bus Timing for 1st Trip  (TIME - 6:30AM TO 10:00AM)  
                  STD- III, IV, V, IX & X      
  S.N. Bus Stopage Exact Bus Stopage Pickup Time Drop at Time
  1 Bus No - 4 Near Chinmanay Vidyalaya/ Asha Lata 5.40 10:10
    (Sector- 5, 4G,  6, 11, 8, 9) PNT 5.40 10:10
      Sector - 4G 5:45 10:15
      Sector - 6 5:45 10:15
      Sector - 11 5:50 10:20
      Sector - 8 5:55 10:25
      Sector - 9 (B Road) 5:55 10:25
      Sector - 9 (A Road) 6:00 10:40
  2 Bus No - 5 Siwandih 5:45 10:25
      Bari Co-Operative 5:50 10:10
      Sonatand 5:50 10:20
      Co-Operative 6:10 10:05
  3 Bus No - 3  (Chas) ITI More 5:40 10:25
      Chas Block 5:45 10:20
      Naresh Hotel 5:50 10:15
      Check Post 6:05 10:10
  4 Bus No. - 2  Jai Jawan 5:40 10:45
    (Sector 2, 3, 4, Lake Road) Ambedkar Chowk 5:40 10:45
      Sector - 4/F 5:45 10:40
      Sector - 4/D 5:45 10:35
      Laxmi Market 5:50 10:25
      Nutkhut 5:50 10:20
      City Centre 5:50 10:20
      Sector - 3 5:55 10:20
      Lake Road 6:00 10:10
      Sector - 2 6:05 10:05
  5 Bus No. - 6 Mahila Thana 5:45 10:25
    (Sector - 1 , 12) Pani Tanki 1/C 5:50 10:20
      Camp - 2 5:55 10:35
      Sector - 12 6:05 10:05
  THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCHOOL, SECTOR-12<>B.S.CITY  
  New Bus Timing for 2nd Trip  (TIME - 7:30AM TO 11:00AM)  
                 STD- PREP, I, II, & XII      
  S.N. Bus Stopage Exact Bus Stopage Pickup Time  Drop at Time
  1 Bus No - 4 Near Chinmanay Vidyalaya/ Asha Lata 6:40 11:10
    (Sector- 5, 4G,  6, 11, 8, 9) PNT 6:40 11:10
      Sector - 4G 6:45 11:15
      Sector - 6 6:45 11:15
      Sector - 11 6:50 11:20
      Sector - 8 6:55 11:25
      Sector - 9 (B Road) 6:55 11:25
      Sector - 9 (A Road) 7:00 11:40
  2 Bus No - 5 Siwandih 6:45 11:25
      Bari Co-Operative 6:50 11:10
      Sonatand 6:50 11:20
      Co-Operative 7:10 11:05
  3 Bus No - 3   ITI More 6:45 11:40
    (Chas, Sector - 1) Chas Block 6:45 11:35
      Naresh Hotel 6:50 11:20
      Check Post 7:05 11:15
      Camp - 2 7:10 11:10
      Pani Tanki 1/C 7:10 11:05
  4 Bus No. - 2  Jai Jawan 6:40 11:45
    (Sector -4, 3, Lake Road) Ambedkar Chowk 6:40 11:45
      Sector - 4/F 6:45 11:40
      Sector - 4/D 6:45 11:35
      Laxmi Market 6:55 11:25
      Nutkhut 6:55 11:20
      City Centre 6:55 11:20
      Sector - 3 7:00 11:10
      Lake Road 7:10 11:05
  5 Bus No. - 6 Chandani Chowk 6:45 11:25
    (Sector - 2 , 12) Gurudwara 6:50 11:20
      Ruee Dukan 6:55 11:15
      Rambabu Pan Dukan 6:45 11:15
      Hanuman Mandir 7:00 11:10
      Sector - 12 7:05 11:05
           
  THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCHOOL, SECTOR-12<>B.S.CITY  
  New Bus Timing for 3rd Trip  (TIME - 8:30AM TO 12:00PM)  
                     STD- VI, VII & VIII       
  S.N. Bus Stopage Exact Bus Stopage Pickup Time Drop at Time 
  1 Bus No - 4 Near Chinmanay Vidyalaya/ Asha Lata 7:40 12:10
    (Sector- 5, 4G,  6, 11, 8, 9) PNT 7:40 12:10
      Sector - 4G 7:45 12:15
      Sector - 6 7:45 12:15
      Sector - 11 7:50 12:20
      Sector - 8 7:55 12:25
      Sector - 9 (B Road) 7:55 12:35
  +   Sector - 9 (A Road) 8:00 12:40
  2 Bus No - 5 Siwandih 7:45 12:25
      Bari Co-Operative 7:50 12:10
      Co-Operative 8:10 12:05
  3 Bus No - 3   ITI More 7:15 12:40
    (Chas, Sector - 1) Chas Block 7:15 12:35
      Naresh Hotel 7:50 12:20
      Check Post 8:05 12:15
      Camp - 2 8:10 12:10
      Pani Tanki 1/C 8:10 12:05
  4 Bus No. - 2  Jai Jawan 7:40 12:45
    (Sector -4, 3, Lake Road) Ambedkar Chowk 7:40 12:45
      Sector - 4/F 7:45 12:40
      Sector - 4/D 7:50 12:35
      Laxmi Market 7:55 12:25
      Nutkhut 7:55 12:20
      City Centre 7:55 12:20
      Sector - 3 8:00 12:10
      Lake Road 8:10 12:05
  5 Bus No. - 6 Chandani Chowk 7:45 12:25
    (Sector - 2 , 12) Gurudwara 7:50 12:20
      Ruee Dukan 7:55 12:15
      Rambabu Pan Dukan 7:55 12:15
      Hanuman Mandir 8:00 12:10
      Sector - 12 8:15 12:05