­

Academic Achievement

For Students

AISSCE - 2019 RESULTS

AISSCE - 2019 RESULTS

BIO-SCIENCE AISSCE TOPPERS

7674356 NILESH KUMAR 96.2
7674316 ADITI KISHORE 94.6
7674339 SHRUTI 94.4
7674340 SUNIDHI SHARMA 92.8
7674365 YASHASVI KUMAR 92.2
7674345 ADARSH P KUMAR 91.4
7674324 ANKITA ROY 91
7674321 ANANDA PALLAVI 90.2

 

For Students

AISSCE - 2019 RESULTS

AISSCE - 2019 RESULTS

PURE SCIENCE

7674302   RAJ BAGARIA 96.2
7674305   RITIK KUMAR BHAGAT 96.2
7674312   UJJWAL KUMAR 96
7674282   SUCHITA PARIRA 95.6
7674224   SHIKSHA GOSWAMI 94.8
7674222   REETI SRIVASTAVA 94.2
7674278   SARIKA KUMARI 94.2
7674300   RAHUL KUMAR 94.2
7674262   UDIT NANDA 94
7674239   ASHWAT KUMAR SINGH 93.6